Overkørsel 375 vogterhus 111


Vogterhus er revet ned og på dets sted er bygget et parcelhus. Umiddelbart vurderet er parcelhuset opført i slutningen af 1960erne eller starten af 1970erne. Undersøges nærmere. På sporplan fra maj 1952 ser vogterhuset intakt ud. Gennemgang af http://geomidt.flyfotoarkivet.dk/ viser, at vogterhuset må være revet ned mellem 1974 og 1980.
___________
Noter: Se her.