Indkørsel fra Kousted


13. november 1977. Stationen er ubetjent og signalerne står derfor på udkørsel (til venstre) og gennemkørsel (til højre). Fotograf: Georg Schmidt. Tak til Georg for at billedet må vises her.

Udsnit af ovenstående billede. Georg Schmidt skriver på jernbanen.dk 23. november 2011: "Her et billede af I-signalet i Fårup fra syd fra november 1977. I den lille aflange kasse du kan se over trappen ved signalet sidder en lille elektromotor der ved nogle tandhjul med udveksling trækker signalarmene. Kortrolrelæer sikrer at armenes stilling svarer til det gule signalhåndtags stilling på capp. Der er også indbygget en bremseordning så armene ikke falder for hurtigt. Signalhåndtag på anlæg med motor på signalerne skulle betjenes med en vis "gefühl", så motor og signalarme kunne følge med. Det store topostanlæg i Randers taget i brug i 1940 (type 1912) havde også motor på armsignalerne. Det gamle anlæg i Brabrand (enhedstypen) havde motor på I signalet fra Århus, der var sikkert for langt derud med tråd. Det store håndtag skulle bevæges med særdeles megen gefühl for ikke at signalvingerne skulle opføre sig mærkeligt.;-) Jeg har tidligere skrevet om Brabrand (Brabrand forår 1977)." "cslundsten" skriver 14. april 2018: "Det er ganske interessant at Fårup har fået daglyssignaler så sent. I-signalet var ved nedlæggelsen af det gamle sikringsanlæg (ca. 1994) et 3-lanternes signal. Når der allerede var en hastighedsviser skulle man jo tro at daglyssignalet ville blive det "reglementerede" 4-lanternes signal med hastighedsviser. Længere mod nord (Arden m.fl. husker ikke detaljer om disse signaler) virkede det som om I-signalerne havde været 4-lanterne daglyssignaler som var blevet ombygget (1961?) til 3-lanterne. Men Fårups I-signaler, i hvert fald det sydlige, var efter hukommelsen "født" som et 3-lanterne signal."___________
Noter: Se her.