Randers-Aalborg‎ > ‎

Km 182,4 Fårup::


Georg Schmidt skriver på jernbanen.dk: "I løbet af 70'erne blev der hensat mange ældre personvogne flere steder, bl. a. i Tønder og Fårup." 13. november 1977. Tak til Georg for at billedet må vises her.


Faarup station 1913. Arkiv: www.purhuslokalarkiv.dk

Fårup station 13. juni 1982. Fotograf: Hans Stückler. Tak til Hans for at billedet må vises her.

Fårup station 30.maj 1991.Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Henrik Thomsen. Tak til Henrik for at billedet må vises her.

Georg Schmidt skriver på jernbanen.dk: "I løbet af 70'erne blev der hensat mange ældre personvogne flere steder, bl. a. i Tønder og Fårup." 13. november 1977. Tak til Georg for at billedet må vises her.

Det oprindelige varehus fra 1869, Fårup station 13. juni 1982. Fotograf: Hans Stückler. Tak til Hans for at billedet må vises her.

Det "nye" varehus, Fårup station 13. juni 1982. Fotograf: Hans Stückler. Tak til Hans for at billedet må vises her.

Faarup station. Betonviadukten i xx-enden af stationen er under opførelse 1925. Til venstre i billedet ses xxx.signalet fra xxx [Undersøges og beskrives nærmere]. Arkiv: www.purhuslokalarkiv.dk.
Sydenden af Fårup station ca. 1960-1965. I forgrunden Fårup Betonstøberi. Arkiv: www.purhuslokalarkiv.dk

Sydgående persontog passerer Fårup. Årstal ukendt. Postkort. "Charles Jakobsen, bog- og papirhandel, Fårup - Eneret 88731." Postkortet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Fårup station 1965. Arkiv: www.purhuslokalarkiv.dk.
Postkort. År: Ukendt. Fotograf: Ukendt
MZ 1420 i sydgående intercitytog 30. maj 1991. Bemærk stangrækken. Bemærk i øvrigt også hvor meget der er sprøjtet mod ukrudt på sporene længst til højre. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Henrik Thomsen. Tak til Henrik for at billedet må vises her.

Fårup station 26. februar 2015. Hans Stückler skriver 1. marts 2015: "Vi ser over mod området hvor der engang var et teglværk. Det ser efterhånden helt ryddeligt ud, men hvad der skal ske med området ved jeg ikke, men boliger kunne være en mulighed." Billedet kan ses i højere opløsning her. Tak til Hans for at billedet må vises her.


Fårup station 8. juni 1981. Hans Stückler skriver 1. marts 2015: "Næsten samme sted som det foregående fra Fårup. Det er MHVJ der med HV 3 og en del vogne skal på langfart, men bagved over toget kan man skimte forskellige tage og bygninger med tilknytning til Teglværket." Billedet kan ses i højere opløsning her. Tak til Hans for at billedet må vises her.


MHVJ materieltog fra Randers til Mariager i nordenden af Fårup station 30. maj 1982. Fotograf: Hans Stückler. Tak til Hans for at billedet må vises her.
 
 MHVJ materieltog fra Randers til Mariager i nordenden af Fårup station 30. maj 1982. Bemærk det endnu ikke ibrugtagne U-signal til venstre i billedet. Fotograf: Hans Stückler. Tak til Hans for at billedet må vises her.

Fårup station 22. februar 2015. Hans Stückler skriver 22. februar 2015: Fårup hvor MF sæt 60 kommer kørende med ca. 40 km/t på vej mod Aalborg. Til venstre ser vi hus 111a, en ældre ledvogterbolig og bagved er der blevet ryddet kraftigt op på det område der engang for flere år siden var et aktivt teglværk, med egen lerbane ud et kort stykke ud langs vejen der i dag hedder Gundestrupbakken. Træer og buske langs banen til Handest er også blevet beskåret kraftigt, en almindelig hækkesaks har vist ikke været nok til dette arbejde." Billedet kan ses i højere opløsning her. Tak til Hans for at billedet må vises her.

 MHVJ materieltog fra Randers til Mariager i nordenden af Fårup station 30. maj 1982. Bemærk det endnu ikke ibrugtagne I-signal til venstre i billedet. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Hans Stückler. Tak til Hans for at billedet må vises her.


Fra DSB's årsberetning 1. april 1919-31. marts 1920: "I Driftsårets Løb er der paa nedennævnte Stationer m. m. foretaget bygningsarbejder som nedenfor angivet: (...) Bjerregrav, Faarup (uf), Onsild (uf), (...) Ellidshøj (...) Filskov, Tofterup, (...) Aalestrup (uf), Aars (uf), Gjern (uf) (...) Opførelse af Tjenestebolig for Portører og Banearbejdere."123)
 
Fra DSB's årsberetning 1. april 1919-31. marts 1920: "I Driftsårets Løb er der paa nedennævnte Stationer m. m. foretaget bygningsarbejder som nedenfor angivet: (...) Faarup (uf), Aalborg (uf), (...) Aalestrup (uf), (...) Opførelse af Tjenestebolig for Assistenter og Kontrolører."124)