Overkørsel 366 vogterhus 110


Punktnedslag:

Vogterhuset havde i august 1918 telefonapparat med telefonledning til Bjerregrav station.81)

Fra DSB's årsberetning 1. april 1919-31. marts 1920: "Nedennævnte Overkørsler er erstattet af skinnefri Vejforbindelser: (...) 345-46, 365-67, 430, 457, 459, 500 (alle uf), 396, 410, 441 og 467, Randers-Aalborg; 513 (uf) og 516 (uf) Aalborg-Limfjordsbroen."123)

1. april 1921-31. marts 1922: "Endvidere er (...) fuldført skinnefri (...) Vejforbindelse til Erstatning for (...) Overkørs[el] (...) 366.205)

Vogterhus 110 ligger i km 178,2 og havde telefon 2. juni 1957.83)

Vogterhus 110 fotograferet 25. februar 1979 set mod Fårup. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

MZ 1404 med sydgående intercitytog passerer vogterhus 110 i 1985. Fotograf: Georg Schmidt. Tak til Georg for at billedet må vises her.

Udsnit af ovenstående.

Vogterhus 110 fotograferet 12. marts 2015 set mod Fårup. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

Udsigt fra vejoverføring 21030 mod nord den 12. januar 2015. Klokken er 8.00 og i skyggen er der stadig rimfrost. Til venstre vogterhus nr. 110. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

___________
Noter: Se her.