Overkørsel 360 vogterhus 108a


Luftfoto af vogterhus 108a og overkørsel 360. Billedet er angiveligt optaget i 1954. Huset har formentlig aldrig fungeret som vogterhus, men har formentlig været bolig for en portør. Arkiv: Purhus Lokalarkiv. Tak til Hans Stückler der har gravet billedet frem.

IC3-sæt 90 nærmer sig overkørsel 360 den 28. april 2009 set mod Randers. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Hans Stückler. Tak til Hans for at billedet må vises her.


Overkørsel 360 indtog - og indtager måske stadig(?) (skrevet 8. august 2014) - en særstatus, idet det var/er den eneste overkørsel uden fuldstændig signalafhængighed på en 140 km-strækning. Her gengivet i SR information nr 1, april 1997. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.___________
Noter: Se her.