Randers-Aalborg‎ > ‎

Km 175,8 Bjerregrav::


Bjerregrav Billetsalgssteds fødselsattest. Almindelig Samling af Ordrer og Bestemmelser m. v. nr. E 26 af 9. december 1885. Arkiv: Danmarks Jernbanemuseum/Thomas Boberg Nielsen.

Bjerregrav, spor- og betjeningsplan fra 6. september 1946, ajourført pr. 22. juli 1950. Planen kan ses i højere opløsning her. Spørgsmålet er, om læssesporet på et tidligere tidspunkt har haft en transversal i den nordlige ende, således at nordgående godstog har kunnet betjene læssesporet? Som det fremgår, hedder sporskifterne 104a/104b og 106a/106b, hvilket kunne indikere, at der har været en transversal i nordenden benævnt 105a/105b. Undersøges nærmere. Arkiv Niels Erik Jensen. Tak til Niels for at planen må vises her. Tak til Henning Orlowicz, der har "klistret" planen sammen.

Bjerregrav, sporplan april 1952. Planen kan ses i højere opløsning her. Spørgsmålet er, om læssesporet på et tidligere tidspunkt har haft en transversal i den nordlige ende, således at nordgående godstog har kunnet betjene læssesporet? Som det fremgår, hedder sporskifterne 104a/104b og 106a/106b, hvilket kunne indikere, at der har været en transversal i nordenden benævnt 105a/105b. Undersøges nærmere. Arkiv Niels Erik Jensen. Tak til Niels for at planen må vises her. Tak til Henning Orlowicz, der har "klistret" planen sammen.

Arkiv www.postkortforum.dk. Tak til Niels Vad for at billedet må vises her.

MFVJ Sm 12 18. september 1965 i Bjerregrav. Fotograf: Hans Jørn Fredberg. Tak til Hans Jørn for at billedet må vises her.

Bjerregrav station 25. februar 1979. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

Bjerregrav station 25. februar 1979. Sidespor til De Danske Sukkerfabrikker. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

R 946 passerer Bjerregrav på vej mod nord 21. oktober 1976. Til venstre sidesporet til Deanske Sukkerfabrikker. Foto: Asger Christiansen.

Bjerregrav 25. februar 1979 set i retning mod Kousted. Bemærk trådtrækket til højre og kolonnehuset i baggrunden. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.---------

Jeg er tidligere stødt på begrebet midlertidige togfølgestationer. Disse blev typisk etableret i forbindelse med større arrangementer (f.eks. landboudstillinger).

Det er dog første gang, at jeg ser, at man lægger en hel ring af midlertidige togfølgestationer omkring en by, hvoraf Bjerregrav var en af togfølgestationerne.

Der må have foregået et eller andet meget stort i Randers 26. juni-2. juli 1894?


Meddelelser fra Generaldirektoratet 12. juni 1894. Arkiv: Danmarks Jernbanemuseum/Thomas Boberg Nielsen.

Bjerregrav, stationsstempel 12. juni 1923. Der er tale om et stationsstempel med et betydeligt antal år på bagen: Betegnelsen "D.S.B - J.F." ophørte officielt 1. oktober 1892. Arkiv: Landsarkivet for Nørrejylland, TTDSB100 Bb 320/Thomas Boberg Nielsen.

Bjerregrav, stationsstempel 18. januar 1924. Der er tale om et stationsstempel med et betydeligt antal år på bagen: Betegnelsen "D.S.B - J.F." ophørte officielt 1. oktober 1892. Arkiv: Landsarkivet for Nørrejylland, TTDSB100 Bb 323/Thomas Boberg Nielsen.

Returbillet Bjerregrav-Randers 21. marts 1950. Arkiv: Henning Petersen. Tak til Henning for at billetten må vises her.


Fra DSB's årsberetning 1. april 1919-31. marts 1920: "I Driftsårets Løb er der paa nedennævnte Stationer m. m. foretaget bygningsarbejder som nedenfor angivet: (...) Bjerregrav, Faarup (uf), Onsild (uf), (...) Ellidshøj (...) Filskov, Tofterup, (...) Aalestrup (uf), Aars (uf), Gjern (uf) (...) Opførelse af Tjenestebolig for Portører og Banearbejdere."123)