Overkørsel 362 vogterhus 109Fra DSB's årsberetning 1. april 1919-31. marts 1920: "Med Hensyn til Veje og Indhegninger m. m. er der i Driftsaarets Løb foretaget følgende særlige Arbejder: (...) Overkørslerne (...) 361-162, Randers-Aalborg, Anlæg af Vej langs Banen."124)


Geodatastyrelsen. Målt 1878, sidst rettet 1915, udgivet 1916. Kortudsnittet kan ses i højere opløsning her. Der var tale om en offentlig overkørsel150), hvilket for en umiddelbar betragtning synes underligt. Adgangen over jernbanen giver dog adgang til en flerhed af parceller og af en eller anden grund har man fravalgt at anlægge en privat overkørsel med flere brugere. Spørgsmålet lader sig sandsynligvis kun afgøre ved at granske ekspropriationsprotokollerne fra banens anlæg.

Geodatastyrelsen. Målt 1878. Udgivet 1880. Nederst vogterhus 108 (Bjerregrav station er endnu ikke anlagt), i midten vogterhus 109 og øverst vogterhus 110. Der må mangle et vejforløb på kortet, for som det ser ud, ligger vogterhus 109 ude i det bare ingenting. Kortudsnittet kan ses i højere opløsning her.

Udsnit af det originale anlægskort fra 1869. Nord er ikke opad. "Jydske Jernbane. Randers-Hobro. Hobro-Aalborg." På dette kort ses tydeligt, at overkørslen giver adgang til en lang række små parceller. Arkiv: Danmarks Tekniske Universitet/Thomas Boberg Nielsen."

Vogterhus 109 den 12. marts 2015. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.


Vogterhus 109 den 12. marts 2015. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

Vogterhus 109 den 12. marts 2015 set mod nord. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.___________
Noter: Se her.