Overkørsel 361Fra DSB's årsberetning 1. april 1919-31. marts 1920: "Med Hensyn til Veje og Indhegninger m. m. er der i Driftsaarets Løb foretaget følgende særlige Arbejder: (...) Overkørslerne (...) 361-162, Randers-Aalborg, Anlæg af Vej langs Banen."124)


___________
Noter: Se her.