Overkørsel 342 vogterhus 104


Jyllandsposten 19. september 1897. Arkiv: www.mediestream.dk/Thomas Boberg Nielsen.

Vogterhus 104 blev "ombygget" i driftsåret 1. april 1911 - 31. marts 1912.530)

Leddene ved overkørsel 342 blev erstattet med vindebomme i finansåret 1. april 1929 - 31. marts 1930.107)

Når man kører med tog fra Randers mod nord følger jernbanen det første stykke ud ad Randers station landevejen mod Viborg. I vestenden af Randers station drejer jernbanen mod nord og passerer under Viborgvej i en meget spids vinkel, hvilket gør, at togpassagererne kan få indtryk af nærmest at køre i en tunnel.

Men sådan har det ikke altid været. Før i tiden drejede banen lidt mod syd for så igen at dreje mod nord og krydse Viborgvej i niveau i overkørsel 342.

Kort der viser den nuværende linieføring samt den tidligere tracé. Overkørsel 342 lå lige vest for Hornbæk Kro.

På Landsarkivet for Nørrejylland i Viborg har jeg fundet en tegning over overkørslen. Som det fremgår af tegningen ligger vogterhus 104 et stykke fra overkørslen. Det kan skyldes, at der simpelthen ikke har været plads til vogterhuset mellem overkørslen og bækken. Men det kan også skyldes andre - ukendte - årsager, som det kunne være interessant at få afdækket. Det, der især tricker mig, er den betegnelse, man har sat på bygningen ved overkørslen, nemlig ordet "Blokpost". Alle her på sitet er jo klar over, at en blokpost er noget helt andet en en "ledvogterhytte".

Bemærk: Det geodætiske kort vender "normalt" (nord er opad). DSB-tegningen vender "omvendt" (syd er ca. opad).

Overkørsel 342. Tegning 12. december 1931, DSB 10. banesektion. Bemærk at der er klokke ved både vogterhuset og "blokposten". Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Landsarkivet for Nørrejylland, TTDSB-100A BB-510/Thomas Boberg Nielsen.

Som nogen måske vil vide, er www.randers-aalborg.dk et af mine interesseområder. I den anledning "screener" jeg løbende markedet for gamle postkort og billeder og underligt nok, er der aldrig dukket et billede eller postkort op af overkørsel 342. Overkørslen kan være afbilledet et eller andet sted i litteraturen eller på nettet. Jeg har blot aldrig stødt på den - så vidt jeg husker.

Havde vi et billede af overkørslen, kunne vi sikkert bedre gør os kloge på, om den nævnte "Blokpost" reelt var en blokpost med deraf følgende sikkerhedsmæssig funktion eller om der i virkeligheden bare er tale om en ledvogterhytte. Men det er sjældent at se en sådan "fejl" på en officiel DSB-tegning.


Vogterhus 104 markeret i den røde cirkel. Luftfotoet er fra 2004. Vogterhuset optræder også på luftfoto fra 2006, men på luftfoto fra 2007, er det revet ned. Nederst til højre ses to jernbanespor ende blindt. Det er den tidligere jernbane mod Fladbro og Stevnstrup. Vi ser også den "nye" dobbeltsporede strækning Randers-Svejstrup passere under Viborgvej og fortsætte op mod billedets øverste kant. Flyfotoet kan ses i højere opløsning her.

Nyere gengivelse af Randers Amtsavis 6. april 1937. Arkiv: Hans Stückler. Tak til Hans for at avisudklippet må vises her.

Hans Stückler skriver 25. januar 2018: "Jeg så idag dette billede på facebookside "Randers (barndommens by). Jerg er næsten sikker på at huset man kan se gavlen på er det for nogle år siden nedrevne ledvogterhus, hvor banen indtil omlægningen i 30-erne krydsede Viborgvej. grunden til jeg mener det er at Svejstrupbækken er ført under Viborgvej tæt på hvor ledvogterhuset lå og jeg kan heller ikke mindes at der var andre huse der lå skævt i forhold til Viborgvej." Jeg er helt enig med Hans i, at huset på billedet må være vogterhus 104. Billedet kan ses på www.arkiv.dk og er i arkiv hos Randers Stadsarkiv. Tak til Hans for at have gravet billedet frem.

Peter Rothausen har gravet dette billede frem på www.kb.dk., hvor billedet angives at være fra 1958. Tak til Peter. Billedet kan ses i højere opløsning her.

___________

Noter: Se her.