Midlertidig kommandopost


I forbindelse med ombygning af Randers station blev der etableret en midlertidig kommandopost i Randers. Kommandoposten var bemandet fra og med 27. august 2018 til og med xx.xx.xxxx.

Randers kommandopost lørdag den 8. september 2018. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

Udsnit af ovenstående.

Det midlertidige centralapparat i Randers kommandopost fotograferet af Mikkel Hansen 1. september 2018. Centralapparatet dækker sydenden af Randers station og viser indkørsel fra og udkørsel mod syd. Tak til Mikkel for at billederne må vises her. Bemærk i øvrigt den forkerte forkortelse "Se", der betyder "Svebølle" Der burde have stået "Ste", der betyder Stevnstrup.

Som ovenstående. Der er sat udkørsel mod syd.

Mikkel Hansen skriver på jernbanen.dk 11. september 2018: 

"Pt. indrangeres der i Randers både fra syd og fra nord. Tog mod syd udrangeres desuden, men vil normalt kunne få Kør/Kør Igennem på U-signalet (som vist på det nederste billede). Tog mod nord kører på blanket S1, og som du rigtigt nævner er linjeblokken mellem Randers og Fårup aflyst, og derfor køres der med af- og tilbagemeldinger mellem stationsbestyreren for Fårup (normalt FC-lederen i FC Århus) og den stedlige stationsbestyrer i Randers. SSB 19/2018 (arkiveret udgave burde kunne hentes her) handler konkret om de særlige forhold, der pt findes ifm. kørsel på strækningen Rd-Fp-Rd. I driftstimerne (ca. kl. 5.00-1.00) er alle sporskifter i Randers aflåst med låsebolte, så der kun er mulighed for at køre "ret igennem" spor 1 og spor 3. Da transversalen i Ste også er fjernet, er der dermed pt. ikke mulighed for at "skifte spor" mellem Lg og Fp. Så vidt jeg ved er der ikke foretaget indgreb på linieblokken Fp-Hb-Fp."

Carsten Lundsten skriver på jernbanen.dk 11. september 2018: 

"Randers-Hobro er ikke én lang station. Randers, Fårup og Hobro er stationer, strækningerne imellem er strækninger. Men det hele er (Randers ikke endnu, apropos tråden...) integreret i samme sikringsanlæg type 1990 (som bor i Hobro). Strækningssikringsanlæggene er 1990-anlæggets version af signalblok. Mest sammenlignelig med 1986-blokken på Lille Syd.Det er ko rrekt som andetsteds nævnt at Randers nordende er "død" og at blokken mod Fårup derfor ikke fungerer. Der kan stilles indkørsel til Fårup fra syd men der skal udrangeres. Nordpå er blokken OK i det ene strækningsspor der p.t. er ibrugtaget."

___________
Noter: Se her.