Randers-Aalborg‎ > ‎

Km 167,7-175,8 Randers-Bjerregrav::


2. spor Randers-Bjerregrav blev ibrugtaget 10. januar 1940, fra hvilken dato de nordgående tog benyttede den nye baneforlægning. De sydgående tog fortsatte indtil videre med at anvende det gamle spor på den gamle trace. Hvornår de sydgående tog flyttede over til baneforlægningen, vides i skrivende stund (28. februar 2015) ikke.514)

Geodatastyrelsen. Opmålt 1878, sidst rettet 1938, udgivet 1940.

Geodatastyrelsen. Opmålt 1878, sidst rettet 1942, udgivet 1943. På begge kortudsnit ses den oprindelige tracé tydeligt.
___________
Noter: Se her.