Overkørsel 346 vogterhus 105


Fra DSB's årsberetning 1. april 1919-31. marts 1920: "Nedennævnte Overkørsler er erstattet af skinnefri Vejforbindelser: (...) 345-46, 365-67, 430, 457, 459, 500 (alle uf), 396, 410, 441 og 467, Randers-Aalborg; 513 (uf) og 516 (uf) Aalborg-Limfjordsbroen."123)

Vogterhus 105 lå i vejen for 2. sporet Randers-Svejstrup og må være revet ned i forbindelse med etablering af 2. sporet, der blev ibrugtaget 10. januar 1940.514) Huset optræder på besigtigelsesplan af 16. juni 1937151) og må derfor være revet ned mellem 16. juni 1937 og 10. januar 1940. Arkiv: Landsarkivet for Nørrejylland TTDSB-100A BB-873/Thomas Boberg Nielsen.

___________
Noter: Se her.