Randers-Aalborg‎ > ‎

Kilometrering::


På et tidspunkt ændres kilometreringen Fredericia-Aalborg fra "gammel kilometrering" til "ny kilometrering". I skrivende stund (9. marts 2014) vides ikke, hvorfor eller hvornår ændringen trådte i kraft.

Ændringen skyldes sandsynligvis, at etableringen af 2. spor afstedkom så mange "småændringer" af kilometreringen, at det på et tidspunkt blev nødvendigt at ændre kilometreringen. Her gættes på, at især baneomlægningen mellem Stevnstrup og Randers har haft stor betydning.

Indtil videre er hypotesen, at kilometreringen er ændret i 1946. Dette bestyrkes af påtegning på 1943-sporplan over Skørping jf. nedenfor.

Udsnit af sporplan Skørping 1943. Udsnittet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Landsarkivet for Nørrejylland TTDSB-100A BB-792/Thomas Boberg Nielsen.

Der eksisterer en tilsvarende sporplan af Doense station TTDSB-100A BB-783 fra februar 1943, der bærer påtegningen "Ny Kilometer paaført 1946".

Den gamle kilometrering tog udgangspunkt i Fredericias gamle station.77) Af en projekttegning 2/225677) dateret 23. august 1937 fremgår, at man stadig anvender den gamle kilometrering.

I skrivende stund (8. maj 2015) vides ikke, hvor de rød-hvide kilometersten blev udskiftet med kilometermærker. Men der er dokumentation for, at de rød-hvide kilometersten stadig var i brug 22. september 2006.
___________
Noter: Se her.