Randers-Aalborg‎ > ‎

2. spor placering::


2. sporet blev på strækningen Hobro-Aalborg placeret som anført nedenfor. Det er i skrivende stund (2. juni 2015) endnu ikke lykkedes mig at finde en tilsvarende oversigt for så vidt angår strækningen Randers-Hobro.

Bemærk at kilometreringen i nedenstående sagsakt følger den gamle kilometrering, der tog udgangspunkt i Fredericias gamle station.

Arkiv: Landsarkivet for Nørrejylland TTDSB-100A BB-234/Thomas Boberg Nielsen.

___________
Noter: Se her.