Randers-Aalborg‎ > ‎0 Lossepladsen‎ > ‎

vejoverfoeringer/km-248-8---nr-21198---vesterbro på websitet: Randers-Aalborg


Punktnedslag:

16. september 1931: Vejoverføringen ibrugtages.239)

Den 3. oktober 1928 holdt Besigtigelses- Expropriationskommissionen møde angående afløsning af overkørsel 513. Det fremgår af protokollen af mødet, at vejoverføringen skal have en vejbredde af 22,0 meter og skal have plads til 4 jernbanespor.183)

Ønsket om plads til fire spor frafaldes på et eller andet tidspunkt herefter, for i udbudsmaterialet fra september 1930 er vejoverføringen kun dimensioneret til at have en bredde mellem pilleforkanterne ("jernbanebredde") på 14,0 meter, hvilket kun rækker til 3 spor.183)

Licitationen vindes af entreprenør C. C.Thomsen, Gugvej 2, Aalborg. Summen er kr. 39.949 og arbejdet skal være udført inden 24. april 1931.183)

Udsnit af luftfoto downloadet fra Facebook. Fotograf og årstal er ukendt. Billedet medtages her som et bidrag til undersøgelsen af, om vejoverføringen er dimensioneret til 3 eller 4 jernbanespor og om, hvor mange jernbanespor, der har været på stedet. På dette billede ser der ud til at være to spor under broen. I midten hovedsporet (mørk ballast) og til højre herfor et kort udtræksspor ("Grønnegårdssporet"), der ser ud til at ende umiddelbart nord for vejoverføringen. Det er svært at se, om der er et spor til venstre for hovedsporet. Årstallet er sandsynligvis før 1938, idet der kun er eet hovedspor.

___________
Noter: Se her.