Randers-Aalborg‎ > ‎0 Lossepladsen‎ > ‎

km-248-4-250-2-aalborg-2--jernbanebroen på websitet: Randers-Aalborg


Jernbanen kom til Aalborg sydfra i 1869. Allerede to år efter i 1871 anlagdes et forbindelsesspor vest om byen til en anløbsbro ved Limfjorden.19) Denne havnebane var i drift fra Vendsysselbanens åbning 15. august 1871 og frem til ibrugtagningen af jernbanebroen over Limfjorden den 7. januar 1879. Herefter skiftede banestrækningen karakter fra at være en havnebane til at være en almindelig jernbanestrækning.

I finansåret 1897-1898 opføres der et vogterhus og der etableres en overkørsel på strækningen Aalborg-Nørresundby "for Aalborg Byraad". Det fremgår ikke, hvilket vogterhus eller hvilken overkørsel, der er tale om. I driftsberetningen for 1897-1898 omtales det ordret således: "Opførelse af Vogterhus og Anlæg af Overkørsel paa Strækningen Aalborg-Nørresundby for Aalborg Byraad."

Det fremgår,8) at jernbanen krydsede Saxogade. Dette er ikke korrekt.

"Et nyt dobbeltspor fra banegården til jernbanebroen var færdigt i 1939."5)

Signalplan dateret 1. maj 1939. Jeg er i skrivende stund (30. januar 2015) lidt i tvivl om, om signalplanen kun er en projektplan eller om den illustrerer den udførte løsning. Undersøges nærmere. Signalplanen kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.MZ 1422 med et 6-vogns sydgående intercitytog har netop passeret SI-signalet til Aalborg 11. maj 1981. Til højre ses SU-signalet. Sporet længst til venstre er udtrækssporet, spor 17, der blev etableret i 1968-1972.16)18) Fotograf: Erik Frikke, www.skymasters.dk. Tak til Erik for at billedet må vises her.

Strækningen Aalborg-Nørresundby blev forsynet med automatisk linieblokanlæg og fjernstyret fra og med 29. november 1972. Meddelelser fra Generaldirektoratet M 136, 23. november 1972. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.